Услуги и поддръжка

"Декарт" ООД разчита на екипи, състоящи се от опитни професионалисти не само по отношение на създаването на нашите продукти, но и за услугите по поддръжка, които предлагаме. Ние можем да предоставим набор от услуги към нашите хардуерни продукти и софтуерни решения чрез системата ни за услуги и поддръжка. Тези услуги включват дистанционна асистенция и помощ на място.

 1. Системна Администрация

Отделът за системна администрация гарантира безпроблемна функционалност на ИТ инфраструктурата на нашите клиенти. Ние предлагаме съдействие за администриране на работни станции, конфигуриране на сървъри, внедряване на нов хардуер и функционалности, диагностика, мрежово изграждане. Прилагаме всички съвременни стандарти в ИТ сигурността, за да се предотврати уязвимостта на информацията и да се гарантира цялостната сигурност на нашите клиенти. Навременните реакции и ефективността се базират на опита и професионалното отношение на системната администрация.

 1.  "Help Desk"

Нашият отдел „Help Desk“ е първото ниво на поддръжка. Имаме екип, съставен от професионално подготвени оператори, които следват строго установените ни процедури. Мисията е да предоставя навременна и ефективна подкрепа в различни случаи:

 • Технически услуги:
  • Дистанционна диагностика на проблеми със софтуера и хардуера;
  • Отстраняване на проблеми със свързаността и комуникацията;
  • Подпомагане на клиента с точни инструкции за работа със софтуерните продукти и преодоляване на проблеми;
 • Консултантски услуги:
  • Предоставяме информация и подпомагаме крайните потребители и партньорите на нашите клиенти;
  • Подпомагане с инструкции и разработване на процедури;
  • Консултации по финансови въпроси и проблеми с финансови вземания;
 1. "Game Support" (Поддръжка на игри)

Своеобразна втора линия в нашата система заа поддръжка е “Game Support” отделът. Предоставя услуги, които подпомагат работата на нашите клиенти и цялостното развитие на техния продукт.

  • Управление на хардуерна и софтуерна среда на система за онлайн залагания;
  • “Game Support” следи цялата система, включително всички нейни компоненти, за да гарантира безпроблемна функционалност;
  • Мониторинг и управление на процеса на залагане;
  • Мониторинг и асистенция за финансови транзакции;
  • Подготовка на различни справки и доклади;
  • Оптимизации;

 

 • Внедряване и тестване на продукти
  • Изпълнете всички необходими действия за тестване и внедряване на нови софтуерни продукти;
  • Подпомага интегрирането на нови хардуерни продукти;

 Екипът на „Game Support” се състои от опитни специалисти, които са добре подготвени за адекватна и професионална асистенция. Всички действия се провеждат при спазване на ясни процедури. Този отдел е съществена част от работата на нашите клиенти и предоставя качествени услуги, които дават възможност за оптимизиране на бизнес процесите.

 1. Технически отдел

Стратегията ни за поддръжка се осъществява чрез мрежа от центрове за техническо обслужване в цяла България - базирани в 9 от най-големите градове. Най-големият център се намира в централата на "Декарт "ООД в София. Ние предлагаме услуги на място - хардуерна инфраструктура, конфигурации на сървъри, лаптопи, монитори, принтери, казино оборудване (слотове, рулетки, машини за бинго), както и софтуерни проблеми.

Създадохме „Гореща Линия“, която задейства сигнали към нашите опитни техници. Налична е и онлайн тикетинг система, чрез която нашите клиенти могат да регистрират своите проблеми.
Системата съхранява исторически данни за проблемите на всеки клиент. Ние предлагаме безплатен транспорт, в случай, че са необходими допълнителни услуги.

В момента поддържаме букмейкърската мрежа „Еврофутбол“, мрежата „Евробет“ и много казина в България.

Навременната и висококачествена поддръжка се осигурява от нашите процедури, квалифицирани техници, строга организация и богат опит, който "Декарт" има през годините.