Казино Мениджмънт

Джакпот

Джакпот

"CGI IMPERIUM Jackpots" (Джакпот) е модул за генериране и управление на разнообразни джакпоти. "Mystery" (Мистери), "Progressive" (джакпот с натрупване) или джакпоти с времеви диапазон, могат да свържат огромен брой машини, групи машини и друго игрално оборудване с централизираната система. Администраторите могат да зададат широк кръг от параметри - начална сума, процент от залозите, който се натрупва, времеви интервал, необходим брой играчи, лимит на Джакпота, минимална и максимална стойност на задействане. Всички джакпоти могат да се блокират или задействат от администраторите, включените в джакпота машини също могат да бъдат управлявани. Модулът поддържа исторически преглед на данни свързани с джакпотите и управление на информацията, показвана на играчите с цел привличане на тяхното внимание.

 

 


Mystery Jackpots - Мистери Джакпот

"CGI IMPERIUM" може да свърже различни типове машини с различни игри в обща мрежа с "Mystery Jackpots". Този тип джакпоти се контролират от системата и се активират, когато са настъпили определени, предварително зададени, условия. Мистери джакпотите са с произволен размер, определен в зададени граници.

Progressive Jackpots - Прогресивен джакпот

Прогресивният джакпот се задейства при настъпването на определена комбинация, предварително зададена в слот машината. Тези джакпоти изискват машините, които са свързани в мрежа, да оперират с един и същ софтуер.

Джакпот с определен времеви интерватл

Този вид джакпот е популярен като промоционален инструмент в рамките на определен времеви диапазон. Системният сървър задейства джакпотът в определено време. Това е разновидност на Мистери Джакпот, който цели да привлече хора в казиното в точно определено време - (Happy Hour).

Multi- Site Jackpots - джакпоти в няколко локации едновременно

"CGI IMPERIUM" предлага възможност за управление на мрежа свързваща няколко локации. Чрез тази опция администрацията на казиното може да свърже игралното оборудване от няколко локации в натрупването на един общ Джакпот и да създаде т.нар. "Wide area Jackpot". (Този джакпот предполага наличието на постояна и сигурна интернет връзка, по възможност подсигрена от повече от един доставик на тази услуга).

Визуализации на Джакпот

"Декарт" ООД предлага богато разнообразие от джакпот теми, HD анимации с високо качество. "CGI IMPERIUM" позволява всяко казино да избере свой собствен дизайн като направи предлаганите джакпоти още по-атрактивни за клиентите си. По желание "Декарт" може да предложи и лого за различните джакпоти.

Акценти:

  • Локални или "multi-site" Мистери, Времеви и Прогресивни джакпоти.
  • Джакпоти с нива и параметри задавани от администратор.
  • Конфигурируеми минимални и максимални стойности на джакпот.
  • Неограничени нива на Джакпот (визуализиране на до 7 нива)
  • Известяване при печалба на Джакпот
  • Индивидуални анимации и визуализации
  • "Multi-site" уравление и репортинг на джакпоти