Казино Мениджмънт

Безкешови разплащания

Безкешови разплащания

"CGI IMPERIUM" Казино Мениджмънт Система предлага модул за осъществяване на безкешови транзакции в мрежата от слот машина. Тази функционалност се осъществява чрез издаването на специални RFID клиентски карти. Имплементирайки този модул, казината могат да оптимизират своите процеси и разходи, предлагайки клиентски карти и електронни портфейли вместо използването на монети, банкноти и билети. За комуникация с играчите и свързване със системата се използват картови четци и информационни дисплеи интегрирани в машините. Във всяка карта се зарежда кредит, отговарящ на внесената парична разностойност, който лесно се трансферира от картата към машината и обратно. Заредената по картата сума може лесно да бъде обменена на каса или на предназначените за целта обменни машини. Данни за всички транзакции се пазят на системните сървъри и могат да се използват за анализи или изготвяне на финансови доклади. Същата тази информация създава възможности и за предлагането на атрактивни бонуси, извън съществуващите промоции и програми за лоялност.
 


Акценти:

  • Елиминира нуждата от транзакции с монети, банкноти и билети
  • Намалява оперативните разходи и разходите за поддръжка
  • Сигурност - всяка клиентска RFID карта е защитена с индивидуален  PIN код
  • Повишена сигурност и клиентско обслужване на няколко различни локации
  • Улеснени изплащания на печалби и джакпот
  • Реализира повишен комфорт и сигурност за играчите
  • Възможност за издаване на няколко карти към един акаунт
  • Допълнителни промоционални опции налични през "cashless" дисплеите

Изисквания за интеграция на модул за безкешови транзакции:

  • Машините да разполагат с AFT (SAS 6.02)
  • Съвместимост с EFT (SAS 5.00)
"Декарт" ООД може да инсталира картов четец и/или диплей на всяка машина.