Казино Мениджмънт

Счетоводство и финансов контрол

Счетоводство и финансов контрол

"CGI IMPERIUM Accounting and Cage" е счетоводен модул за фиксален контрол на слот машини. Чрез сървър, предназначен за целите, всички машини в казиното се свързват физически в една обща мрежа. Информацията, постъпваща от каунтърите на машините се събира от контролери, които я предават към централния сървър за обработка. Модулният софтуер анализира входящите данни и предлага различни инструменти за справки и финансово управление.
 

Акценти:

  • Приложим за управление на една или много машини, както и на различни локации едновременно
  • Статистика за паричния поток в реално време
  • Всички нужни репорти на едно място
  • Детайлен анализ за ефективността на работа на машините
  • Кейдж инвентар в реално време

Ползи:

  • Автоматизирани каунтъри
  • Финансова история и преглед на представянето
  • Възможност за онлайн проследяване на статуса на машините
  • Предупреждения изпращани автоматично чрез имейл