Казино Мениджмънт

Рецепция

Рецепция

"CGI IMPERIUM Reception" е модул за управление на "входа" на казино системата, регистрация и управление на играчите. Модулът поддържа база данни с личните данни и снимка на играчите. Чрез своите функционалности той позволява издаването на клиентски карти и контролиране на достъпа до казиното.

  • Решение с "Multi-site" приложение
  • Предоставя сигурен мениджмънт на "входа"
  • Всеобхватно профилиране на играчите със снимка и лични данни
  • Security database cross checks
  • Статистика в реално време за играчите посещаващи казиното
  • Адаптира се към нуждите на казиното