Казино Мениджмънт

Мрежови контролери

Мрежови контролери
"CGI Imperium" Казино Мениджмънт Система комуникира с гейминг оборудването чрез специално разработени за целта Контролери - Machine Controller(MC). Разработката позволява свързването с оборудване от всички производители. Контролерът ("MC") се интегрира във всяка отделна машина и я свързва директно със системната база данни посредством LAN. Връзката със сървъра се осъществява на база SAS 6.2 protocol. Устройството позволява достъп в реално време като записва всички промени с каунтъра на машината и изпраща индивидуални съобщения с промените към базата данни. Контролерът е програмиран да получава и изпълнява различни команди от системата към гейминг оборудването.