Казино Мениджмънт

Бонуси и награди

Бонуси и награди

"CGI IMPERIUM Rewards and Bonus" - модул за бонуси и награди, е мощен маркетингов инструмент на разположение на казино мениджмънта. Този модул позволява играчите да натрупват бонус точки, на база оборотите, които са реализирали в течение на своята игра. Така се надграждат възможностите създадени с имплементирането на Безкешовите операции. Модулът за бонуси и награди използва вече интегрирания хардуер и позволява предлагането на различни стимули към лоялните играчи, създаването на атрактивни промоции и насърчаването на различни сегменти от клиентската база на казината.

 


Акценти:

  • Стимулиране на играчите с бонус точки
  • Огромно разнообразие от бонус опции
  • Създаване на промоции в определен времеви интервал - Happy Hours
  • Играчите биват поощрявани съобразно генерирания от тях оборот
  • Възможности за конфигуриране на разпределението на точки
  • Възможност за функциониране на системата в няколко локации
  • Пълен контрол върху използването на бонус точките
  • Ефективен контрол и оптимизация на маркетинговите бюджети